Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2 Trong ngày
 22 Trong tuần
 165 Trong tháng
 4.030 Cả năm
 4.297 Tổng lượt xem
1 Đang online

Giao ban Cố vấn học tập (Học kỳ 2, năm học 2014-2015)

         Vào hồi 14 giờ ngày 13/3/2015, tại Phòng Truyền thống, Ban Giám hiệu đã tổ chức họp Giao ban Cố vấn học tập. Thành phần: Lãnh đạo một số đơn vị: Công tác sinh viên, Quản lý Đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Tài chính kế toán, Trung tâm Thông tin thư viện, Quản trị thiết bị, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Đoàn thanh niên và 51/57 đồng chí là Cố vấn học tập. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó hiệu trưởng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

          Hội nghị đã nghe TS. Đậu Thế Tụng - Trưởng phòng Công tác sinh viên, thừa ủy quyền của Ban giám hiệu, đọc Báo cáo Công tác cố vấn học tập. Hội nghị cũng đã nghe các thạm luận của các đơn vị và cố vấn học tập. Các báo cáo, thạm luận, góp ý chủ yếu tập trung vào việc đánh giá công tác cố vấn học tập và công tác sinh viên (học kỳ 1 năm học 2014 - 2015) và góp ý triển khai một số công việc  thời gian tới như: xét điểm rèn luyện của sinh viên theo quy chế sửa đổi, chế độ chính sách đối với cố vấn học tập và các buổi họp giao ban, phát động Ngày hội Xuân hồng (Hiến máu tình nguyện), Công trình thanh niên, hoạt động chào mừng ngày 26/3, phân lớp học và quản lý lớp học theo học chế tín chỉ, nắm tình hình lớp và quản lý lớp…

TS. Đậu Thế Tụng - Trưởng phòng Công tác sinh viên trình bày báo cáo Công tác cố vấn học tập

          Kết luận hội nghị, TS. Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

         - Việc điều chỉnh quy chế về công tác sinh viên và bảng điểm rèn luyện học sinh sinh viên là nhằm đánh giá đúng tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên, tạo điều kiện tốt nhất chon cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt.

         - Công tác Đoàn thanh niên nên lưu ý tổ chức hoạt động trên các mặt văn - thể - mỹ và trong tất cả các tháng trong năm.

         - Báo cáo giao ban cố vấn học tập nên có phần đánh giá chung cố vấn học tập và có văn bản sau mỗi cuộc họp.

        - Công tác tuyển sinh: thông qua các buổi sinh hoạt lớp đề nghị Cố vấn học tập quảng bá về Nhà trường và về môi trường học tập tốt tại trường, cùng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh năm 2015.

       - Từ tháng 4, hàng tháng giao cho Phòng Công tác sinh viên chủ trì giao ban cố vấn học tập của từng khóa. Phòng nghiên cứu biểu mẫu báo cáo cho cố vấn học tập báo cáo. Sau giao ban, Phòng Công tác sinh viên có báo cáo chung gửi Ban Giám hiệu.

       - Về chế độ đối với cố vấn học tập: sẽ có điều chỉnh quyền lợi gắn với trách nhiệm, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua Báo cáo sinh hoạt lớp và chấm công.

       - Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung để Ban Giám hiệu tổ chức giao ban công tác sinh viên vào cuối tháng 3 đầu tháng 4.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị diễn ra thành công và kết thúc hồi 16h25’ cùng ngày.

             Thế Tụng – Duy Khánh

Thiết kế bởi Aptech
Phòng công tác sinh viên © 2017