Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 2 Trong ngày
 22 Trong tuần
 165 Trong tháng
 4.030 Cả năm
 4.297 Tổng lượt xem
1 Đang online

Giao ban Cố vấn học tập tháng 10 năm 2014

       Vào hồi 14h00'  ngày 17 tháng 10 năm 2014, tại phòng truyền thống (cơ sở 1), Ban giám hiệu Trường Đại học Tài chính -  Quản trị kinh doanh đã tổ chức giao ban Cố vấn học tập tháng 10 năm 2014. Thành phần gồm Ban giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Ban,  Cố vấn học tập, Lớp trưởng, Bí thư  Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên các lớp. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Hiệu trưởng chủ trì hội nghị.

        Hội nghị đã nghe Ths. Đậu Thế Tụng, Trưởng phòng Công tác sinh viên (thừa ủy quyền Ban giám hiệu) đọc Báo cáo giao ban và triển khai các nội dung liên quan đến: đánh giá kết quả học tập năm học 2013- 2014, kết quả rèn luyện sinh viên, khen thưởng, kỷ luật sinh viên, thu Bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và một số mội dung liên quan đến công tác sinh viên; Ths. Nguyễn Văn Đạo, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, hướng dẫn đăng ký các môn học theo hệ thống tín chỉ; Ths. Đỗ Văn Lương,  Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, hướng dẫn đăng ký học, thi, xem và phúc khảo kết quả thi; Ths. Nguyễn Khắc Hòa, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, thông báo một số vấn đề liên quan đến cung cấp tài liệu cho sinh viên.

          Hội nghị đã nghe Ths. Nguyễn Thị Bích Hường, Ths. Cao Thị Tho, Ths. Nguyễn Thị Bích Anh, Ths. Đỗ Thị Nhài, Ths. Lê Thị Thu Hà, Ths. Trần Thị Lý - Cố vấn học tập các lớp sinh viên phản ánh, góp ý một số nội dung liên quan đến công tác sinh viên như: việc cung cấp tài liệu học tập, đăng ký học theo hệ thống tín chỉ, vấn đề sinh hoạt Đoàn, Hội, đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên...

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Hiệu trưởng đã tổng hợp chung và kết luận: Hội nghị giao ban lần này Cố vấn học tập tham dự khá đầy đủ, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp thiết thực, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với các góp ý, phản ánh trên. Thông qua các ý kiến góp ý, Phòng Công tác sinh viên cần nghiên cứu chỉnh sửa Bảng đánh giá rèn luyện của sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế. Trung tâm Thông tin thư viện cần rà soát lại việc cung cấp tài liệu và thu tiền tài liệu của sinh viên cho kịp thời, phù hợp với chương trình đào tạo, học tập. Một số nội dung liên quan khác thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị nào thì chủ động giải quyết kịp thời các ý kiến phản ảnh trên. Hội nghị kết thúc vào hồi 16h00' cùng ngày.

                                                                  Thế Tụng - Duy Khánh

Thiết kế bởi Aptech
Phòng công tác sinh viên © 2017